บทความทั้งหมด
6 สาเหตุที่อาจทำให้ กู้สินเชื่อไม่ผ่าน
การกู้สินเชื่อบ้านนั่นหลายท่านประสบปัญหาว่าทำไมนะเราถึงกู้ไม่ผ่าน วันนี้โปรบ้านนำข้อมูลสาเหตุหลักที่จะทำให้กู้ไม่ผ่าน มาให้ทราบกันคะ 1. คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ (Character) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ขอกู้สินเชื่อนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการอนุมัติสินเชื
Page 20 of 20