สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB เพราะชีวิตเริ่มต้นที่บ้าน อยากซื้อบ้านใหม่ กู้เงินซื้อบ้าน SCB

หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 


  1. เลือกได้ตามใจคุณ

สินเชื่อบ้านใหม่ ให้อิสระในการเลือกดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนที่ตอบสนอง lifestyle ของคุณ ทั้งดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้ตามที่คุณต้องการ


    2. ผ่อนสบาย

ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี


  3. อนุมัติรวดเร็ว

ทราบผลอนุมัติ วงเงินอนุมัติ และอัตราผ่อน รวดเร็วทันใจ


  4. บริการอย่างมืออาชีพ

เราพร้อมเป็นคู่คิดในการ วางแผนการขอสินเชื่อ และมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เพราะการกู้บ้าน เป็นเรื่องระยะยาว คุณจึงต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพดูแล


  5. อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

- สัญชาติไทย

- ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

- อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี


เอกสารยืนยันตัวตน

1.สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

สำเนาสัญญาซื้อขาย

เอกสารยืนยันรายได้


ผู้มีรายได้ประจำ

1.หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน

2.เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

1.เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

2.ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป

3.สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

4.หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

1.เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)


ที่มา SCB